Con Đường Thành Công

Những câu chuyện, bài học, kinh nghiệm.... giúp đỡ bạn trên con đường phát triển thu nhập

Thao Túng Thế Giới

Có những thế lực muốn tác động đến trực giác chiến lược của người khác để thao túng quyết định của họ. Hắn sẽ gieo rắc đầy những thông tin sai lệch ở nhiều nguồn mà hắn biết nạn nhân sẽ truy cập. Hắn biết...

Page 1 of 2 1 2