Con Đường Thành Công

Những câu chuyện, bài học, kinh nghiệm.... giúp đỡ bạn trên con đường phát triển thu nhập

Thao Túng Thế Giới

Có những thế lực muốn tác động đến trực giác chiến lược của người khác để thao túng quyết định của họ. Hắn sẽ gieo rắc đầy những thông tin sai lệch ở nhiều nguồn mà hắn biết nạn nhân sẽ truy cập. Hắn biết...

Chuyện bò gấu

Bò và Gấu là 2 con vật thường hay được nhắc tới trong đầu tư và giao dịch tài chính, Bò được gắn với phe Mua và Gấu thường được gắn với phe Bán. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh 2 con vật này,...

Page 2 of 3 1 2 3