Tiền Số

Những bài viết mới nhất về thị trường Crypto, Tiền số, tiền điện tử, tiền ảo...

Quá trình phát triển của Bitcoin

Bitcoin bắt đầu được Satoshi lên ý tưởng từ năm 2007 khi ông tin rằng có thể tạo ra một hệ thống giao dịch mà các thành viên không cần tin tưởng nhau. Tên miền Bitcoin.org được đăng ký vào ngày 18/08/2008. 2008-2009 Bitcoin được...

Page 1 of 3 1 2 3