Học Đầu Tư

Tổng hợp kiến thức và hướng dẫn về đầu tư, giao dịch Forex, Crypto...

Bitcoin sẽ thống trị thế giới

Việc tạo ra bitcoin đã được đáp ứng với sự phấn khích tột độ và được áp dụng rộng rãi. Chẳng bao lâu, việc khoe khoang về việc đầu tư vào điều lớn lao tiếp theo đã trở thành mốt. Một thập kỷ sau, nhiều...

Thao Túng Thế Giới

Có những thế lực muốn tác động đến trực giác chiến lược của người khác để thao túng quyết định của họ. Hắn sẽ gieo rắc đầy những thông tin sai lệch ở nhiều nguồn mà hắn biết nạn nhân sẽ truy cập. Hắn biết...

Đại khủng hoảng, suy giảm, cơ hội

06/2019 Bài viết là góc nhìn cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Mọi quá trình phát triển đều cần sự điều chỉnh để có thể phát triển tiếp bền vững hơn. VD: Sự phát triển loài người cũng cần có những lần điều...

Page 11 of 11 1 10 11