Videos

CHUYÊN MỤC TỔNG HỢP VIDEOS..

Nền Kinh Tế Hoạt Động Như Thế Nào?

Video này sẽ cho bạn biết cách mà Nền Kinh Tế hoạt động Nền kinh tế hoạt động như thế nào tóm tắt sơ lược về cách hoạt động của cỗ máy kinh tế của từng quốc gia, nền kinh tế thế giới (nền kinh...

Lịch sử thị trường chứng khoán và cách vận hành

Nói đến “thị trường chứng khoán” đa phần những người bình thường sẽ nghĩ đến hình ảnh đầy sợ hãi của những lần sụp đổ thị trường hoặc những lần phá sản của các cá nhân không hiểu biết, họ tham gia thị trường giống...