Bất cứ ngành nghề nào cũng có những thuật ngữ riêng và Đầu tư và giao dịch tài chính cũng không ngoại lệ. Để tiện cho việc tra cứu và học tập Phát Triển Thu Nhập đã tổng hợp và chọn lọc những thuật ngữ  mà những người tham gia giao dịch các thị trường tài chính nên biết.

Nhấp vào tên thuật ngữ để nhận được giải thuật chi tiết nhé!

Ấn Ctrl + F để hiện ra công cụ tìm kiếm của trình duyệt và điền thuật ngữ bạn đang muốn tìm hiểu.

Thị trường tài chính là một thị trường trong đó mọi người và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính, các hàng hóa, và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí giao dịch thấp và tại các giá cả phản ánh cung và cầu
Các thị trường tiền tệ là một bộ phận của nền kinh tế trong đó cung cấp nguồn vốn ngắn hạn. Thị trường tiền tệ giao dịch các khoản cho vay ngắn hạn, thường trong khoảng thời gian từ một năm trở xuống.
Thị trường ngoại hối là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn

Thị trường chứng khoán là một tập hợp bao gồm những người mua và người bán cổ phiếu (hay chứng khoán), thứ đại diện cho quyền sở hữu của họ đối với một doanh nghiệp; chúng có thể bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, hoặc những cổ phiếu được giao dịch một cách không công khai, ví dụ như cổ phần của một công ty tư nhân được bán cho các nhà đầu tư thông qua các nền tảng gọi vốn cộng đồng. Những khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán hầu hết được thực hiện thông qua môi giới chứng khoán và nền tảng giao dịch điện tử.

Xem thêm: Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường trái phiếu là một thị trường tài chính nơi những người tham gia có thể phát hành nợ mới, được gọi là thị trường sơ cấp, hoặc mua bán chứng khoán nợ, được gọi là thị trường thứ cấp. Điều này thường ở dạng trái phiếu, nhưng nó có thể bao gồm giấy bạc, tín phiếu, v.v. cho các khoản chi tiêu công và tư
Thị trường giao và thanh toán bằng tiền mặt tức thời, trái với việc giao nhận kỳ hạn về hàng hoá, ngoại hối hay công cụ tài chính. Việc giao nhận thông thường xảy ra 2 ngày sau giao dịch. Trong các hợp đồng futures tài chính, thuật ngữ có thể đề cập các hợp đồng futures có thể giao nhận trong tháng hiện tại. Cũng được gọi là CASH MARKET.
Thị trường hàng hóa (tiếng Anh: Commodity Market) là một thị trường vật lí hoặc thị trường ảo để mua, bán và kinh doanh sản phẩm thô như dầu, vàng hoặc cà phê.
Thị trường tài chính phái sinh là nơi diễn ra các hoạt động mua đi bán lại các loại sản phẩm tài chính phái sinh, với các sản phẩm thông dụng của thị trường tài chính phái sinh như: Quyền mua cổ phần, Chứng quyền, Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng hoán đổi…
Được dịch từ tiếng Anh-Sàn giao dịch kỳ hạn hoặc thị trường giao sau là một sàn giao dịch tài chính trung tâm, nơi mọi người có thể giao dịch các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa do sàn giao dịch xác định.
Thị trường liên ngân hàng (tiếng Anh: Interbank market) là thị trường tiền tệ bán buôn, giao dịch nguồn vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng với nhau.
Công cụ tài chính là 1 thỏa thuận mua bán làm phát sinh “Financial assets-tài sản tài chính” cho bên mua và phát sinh “financial liabilities- Nghĩa vụ tài chính” hoặc “Equity instruments- Công cụ vốn” cho bên bán.